Tag Archive | nasrani

9 penyataan Ahli Kitab yang menidakkan sifat ketuhanan Allah SWT

Pendahuluan  

Allah SWT adalah Maha Sempurna. Tiada cacat-celanya. Bahkan tiada manusia yang boleh menyerupai-NYA. Manusia adalah makhluk-NYA,maka amatlah mustahil jika makhluk menyerupai Penciptanya. Allah sempurna dengan segala sifatnya dan tidak memiliki sifat kurang dalam seluruh sifat tersebut.  

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Qs. Asy-Syuura: 11)

Penyataan Ahli Kitab mengenai sifat ALLAH SWT  

Banyak kandungan di dalam Kitab Bible yang menjadi rujukan orang-orang Nasrani mempunyai pernyataan yang amat bertentangan dengan sifat Ketuhanan Allah SWT. Sungguh tidak logik untuk difikirkan oleh akal apabila Tuhan mempunyai sifat sepertimana manusia.Mereka mengambarkan Tuhan melalui logik akal mereka sendiri sedangkan Islam dilarang sama sekali berbuat demikian.Ini kerana zat-zat Allah adalah Maha luas dan kita sebagai hamba-NYA perlu berasa rendah serta hina apabila bercakap mengenai zat Allah. Antara penyataan Ahli kitab mengenai Allah SWT adalah seperti berikut:-  

1. SEPERTI MANUSIA (Genesis 11:5)
“And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded.” 

Mana mungkin Tuhan digambarkan seperti manusia.

  

2. MUSA as LIHAT ‘BELAKANG BADAN’ TUHAN? (Exodus 33:23)
“And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen.” 

Tidakkah mereka berasa bersalah apabila menyatakan Allah menyamai makhluk-NYA?

  

3. BERGUSTI DENGAN NABI YAAKUB as (Genesis 32:28)
“And He (God) said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed.” 

Melalui kepercayaan Ahli Kitab,melalui peristiwa inilah Yaakub dikenali Israel.

  

4. ALLAH SEAKAN-AKAN MABUK! (Psalm 78:65)
“Then the Lord awakened as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.” 

Allah SWT tidak makan dan minum mahupun berasa lapar dan dahaga.

  

5. PENYESALAN PENCIPTAAN MANUSIA (Genesis 6:6)
“And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.” 

Penciptaan manusia adalah untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi.

   

6. BOLEH MERASA BAU ‘SWEET SAVOUR’(Genesis 8:21)
“And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart…” 

Allah mempunyai zat-NYA yang mana mungkin boleh difikirkan oleh hamba-NYA

7. BERLAGAK SEPERTI SINGA?(Numbers 24:9)
“He couched, he lay down as a lion, and as a great lion: who shall stir him up?” 

Gambaran Ahli Kitab mengenai Allah merangkak seperti singa sangat tidak boleh diterima akal.

  

8.  ‘MELAHAP’ API (Exodus 24:17)
“And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel.” 

Kesyirikan Ahli Kitab amat jelas dan dilaknat Allah SWT.

  

9. ALLAH BEREHAT SETELAH PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI (Exodus 31:17)
” … in six days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested AND WAS REFRESHED.”  

Hanya manusia sahaja yang memerlukan rehat dan tidur.

 

%d bloggers like this: