Seputar Kisah tentang Ruhil Alamin dan Kekasih Rasulullah saw, Jibrail as..


Oleh: takusahrisau

 

 

Malaikat Jibrail as adalah malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam. Jibrail as tergolong dalam 10 malaikat paling utama di samping malaikat Mikail as, Israfil as, Ratib as, Atiq as, Malik as, Ridwan as, Munkar as, Nakir as dan malaikat maut iaitu Izrail as. Jibrail as adalah penyampai wahyu kepada Rasulullah saw selama 23 tahun. Selama 23 tahun itu, Jibrail as adalah ‘sahabat’, ‘penghibur hati, ‘guru’ dan ‘kekasih’ junjungan besar kita ini.

Diriwayatkan bahawa Jibrail as dicipta oleh Allah swt dengan bentuk yang mengagumkan. Jibrail mempunyai 600 pasang sayap yang panjang sehingga menjangkaui timur dan barat. Walaubagaimanapun, Rasulullah saw melihat Jibrail as dalam rupa sebenar hanya dua kali iaitu semasa Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira’ dan semasa peristiwa Isra’ dan Mikra’. Ia bersesuaian dengan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 4 -11 dan surah An-Najm ayat 13 -14 bagi kedua-dua peristiwa tersebut.

 

4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). 5. yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. 6. yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. 7. sedang dia berada di ufuk yang tinggi 8. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. 9. maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). 10. Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya

Surah An-Najm ayat 53:4 -11

 

13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, 14.(iaitu) di Sidratil Muntaha.

Surah an-Najm 53:13-14

 

Lain-lain keadaan Jibrail as menemui Rasulullah saw dalam keadaan menyerupai manusia biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i yang bertemu sanadnya dengan Yahya bin Ya’mur ra sehingga Ibnu ‘Umar ra. Hadis ini bertaraf shahih.

Malaikat Jibril ’alaihis salam mendatangi Nabi saw dalam rupa Dihyah al-Kalbi[1].

Dalam hadis lain disebutkan, dari Jaabir ra bahawa Rasulullah saw bersabda,

Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa as adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuu’ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam as, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat, adalah Urwah bin Mas’ud. Dan aku melihat Ibrahim as, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian – iaitu diri beliau, Muhammad saw – Dan aku pun melihat Jibril as, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah(al-Kalbi).

(HR. Muslim)

Terdapat beberapa kisah di mana Jibril as dikaitkan dengan turunnya beberapa ayat dalam al-Quran. Kisah di sebalik turunnya sesuatu ayat digelar oleh ulama Islam sebagai asbabul nuzul atau sebab turun ayat. Kisah di sebalik turunnya ayat ini boleh kita ambilnya sebagai pedoman dan hikmah untuk lebih mengenali Rasulullah saw dan ‘kekasihnya’, Jibril as. InsyaAllah.

Malaikat-malaikat adalah makhluk Allah swt paling ramai melebihi syaitan, jin dan manusia sendiri.

 

 

Kisah 1: Rasulullah saw mengulangi wahyu daripada Jibrail as

Terdapat suatu riwayat yang menyatakan bahawa apabila datang Jibril as membawa wahyu kepada Nabi SAW. Baginda Rasulullah saw mengulangi kembali wahyu itu sebelum Jibril selesai menyampaikannya kerana bimbang gagal mengingatinya. Maka Allah swt menurunkan ayat dalam surah al-A’laa ayat 6 sebagai jaminan bahwa Rasul tidak akan lupa pada wahyu yang telah diturunkan kepada baginda.

“Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa”

surah al-A’laa 87:6

(Diriwayatkan oleh at-Thabarani yang bersumber dari Ibnu Abbas. Namun di dalam isnadnya terdapat juwaibir yang sangat lemah)

 

Kisah 2: Jibrail as tak kunjung tiba

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa Rasulullah saw merasa kurang sihat sehingga tidak solat malam selama sehari sehingga dua hari. Pada permulaan Islam, solat malam adalah wajib. Ia boleh dilihat dalam firman Allah melalui surah al-Muzammil ayat 2,

“Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),”

Surah Al-muzammil ayat 73:2

Namun, solat malam menjadi sunat selepas turunnya ayat ke-20 melalui surah yang sama.

 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah Al-muzammil ayat 73:20

 

Kerana menyedari Rasulullah saw tidak bersolat malam dan Jibrail as tidak mengunjungi baginda sejak sekian lama, seorang wanita datang kepada Rasulullah saw, “Hai Muhammad aku melihat syaitanmu (yang dimaksud syaitan oleh wanita itu ialah Jibril as), telah meninggalkan engkau”

Maka Allah menurunkan ayat 1 sehingga 3 melalui surah ad-Dhuha. Dalam ayat itu, Allah swt menegaskan bahawa Allah swt tidak membiarkan baginda berseorangan dan jauh sesekali membenci baginda.

1.Demi waktu matahari sepenggalahan naik 2.dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), 3.Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu

surah ad-Dhuha 93:1-3

 (Diriwayatkan oleh as-Saykhani dan lainnya yang bersumber dari Jundub.)

 

 

1. Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(Surah al-Fathir 35:1)

 

Kisah 3: Teguran Allah swt kepada Rasulullah supaya jangan tidak meniru bacaan Jibrail as kalimah demi kalimah

 

Terdapat riwayat di mana Rasulullah swt dilarang dan ditegur oleh Allah swt meniru bacaan Jibril a.s secara kalimah demi kalimah sebelum Jibril a.s selesai membacakannya. Ia adalah teguran membina daripada Allah swt agar Rasulullah saw menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu. Teguran Allah swt ini termaktub dalam surah Thaahaa ayat 114.

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.

Surah Thaahaa 20:114

Sebenarnya, terdapat hikmah di dalam teguran ini. Sebagai pelajar atau murid, dilarang sama sekali mendahului atau menganggu bacaan dan ajaran guru. Antara sebabnya adalah ia boleh mengganggu konsentrasi guru. Ia juga menyebabkan pelajar tersebut gagal memahami betul-betul butiran yang disampaikan guru kerana sikap sering mencelah dan menganggu ucapan gurunya. Ayat ini sangat berguna untuk dijadikan panduan pada setiap umat Islam yang masih menuntut ilmu.

 

 

[1] Dihyah al-Kalbi adalah salah seorang sahabat besar Rasulullah saw. Beliau dikurniakan wajah yang kacak dan tampan. Dihyah adalah salah seorang yang ditugaskan Rasulullah saw untuk menyampaikan surat dakwah kepada Raja-raja kafir yang berada di sekitar tanah Hijaz. Dihyah ditugaskan khas untuk menyampaikan surat kepada Kaisar Hercules yang menjadi raja Rom Byzantine di Syam. Dihyah memeluk islam selepas tercetusnya Perang Badar. Dihyah adalah seorang yang pemurah, seringkali beliau akan membawa hadiah apabila datang menemui Rasulullah saw. Dihyah meninggal dunia pada 50 Hijrah(670M) di Damsyik, Syria semasa era khalifah Muawiyyah.

Advertisements

Tags: ,

About takusahrisau

Hakikatnya,manusia adalah sama namun yang membezakan adalah niat.. Apabila niat berbeza..maka berbezalah sifat manusia itu.. Rasulullah saw pernah bersabda yang membawa maksud; "Segala sesuatu amalan bermula dengan niat" Maka niat penulis di sini tidak lebih hanya untuk berkongsi ilmu.. Harapan penulis agar curahan ilmu penulis di sini akan mendapat manfaat untuk anda semua miskipun ia sekelumit sahaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: